Stadverlaters & nieuwe ruralen

In de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen stadverlaters. In dit rapport kijken we naar hun drijfveren en de kansen die deze trend biedt voor het platteland.

Stadverlaters & nieuwe ruralen
Look inside

Druk op de stad

De stad is al decennialang een magneet voor jongeren. Maar de aantrekkingskracht van onderwijs, werk, cultuur en de nabijheid van gelijkgestemden zorgt voor een toenemende druk die de laatste jaren is ontstaan. Een druk waardoor steden minder leefbaar en toegankelijk lijken te worden.

Nieuwe trek naar het platteland

In het kielzog van deze ontwikkelingen ontstaat een beweging van jongvolwassenen die de stad verlaten en op zoek gaan naar nieuwe avonturen op het platteland. Deze nieuwe ruralen ontsnappen aan de drukte en de gespannen woningmarkt in de grote steden. Hun zoektocht naar een andere manier van leven brengt hen een stuk verder dan de dichtstbijzijnde voorstad. In dit rapport gaan we in op de beweegredenen en motieven van stedelingen. In een tijd waarin de kloof tussen de stad en het platteland groter lijkt dan ooit, biedt deze trend een hoopvol perspectief. Kunnen krimpregio’s profiteren van stadverlaters?

Vijf jaar onderzoek

Stadverlaters & nieuwe ruralen is gebaseerd op interviews met jonge stedelingen die de stad hebben verlaten of willen verlaten, een reeks online ontmoetingen met deskundigen, een studie van (inter)nationale publicaties en meer dan twintig artikelen over deze trend die de afgelopen vijf jaar op Pop-Up City zijn verschenen. Het rapport richt zich op jongvolwassenen (25-45 jaar) die van een stedelijke omgeving naar het platteland zijn verhuisd. Een selectieve, maar trendsettende groep pioniers.

Download

Like what we have to say? Book a lecture by one of our experts

Latest Report